Aktualności
Newsletter
Kontakt
Regulamin
Dla organizatorów
Zamów płyty
Galeria zdjęć
Historia konkursu
Laureaci
Werdykty
Teksty, nuty
Informacje dla prasy
Studio Pro-Media
Sponsorzy
Ciekawe linki
Login
Wyjątkowe Warsztaty Wokalne
Obozy Artystyczne

REGULAMIN  20 KONKURSU PIOSENKI

„ WYGRAJ SUKCES”

Patronat:

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG  -

Organizatorzy:

TARNOBRZESKI DOM KULTURY

STUDIO „PRO-MEDIA” W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy - soliści:

I kategoria - klasy O – III

II kategoria - klasy IV - VI

III kategoria - klasy gimnazjalne

IV kategoria - klasy ponadgimnazjalne

Warunki udziału w Konkursie

Wykonanie 2 piosenek w języku polskim:

- obowiązkowej - wybranej z dotychczasowych 20 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach (CD).

- dowolnej - może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp.,  lub piosenka z płyt „Wygraj Sukces”

 Akompaniament: półplayback (wyłącznie na CD), akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych.  Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Zachęcamy do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej. Archiwalne płyty (od 2 do 19) można zamówić korzystając

z formularza na stronie www.wygrajsukces.com.pl  

Zgłoszenie do Konkursu

 wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie  z 20 edycji, zawarty we wkładce 20 płyty (naklejka). Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzania, w jakim terminie i gdzie odbędą się kwalifikacje wstępne i regionalne. Zgłoszenia na formularzu będzie można dokonać od dnia 26 stycznia do 28 lutego 2015r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 28 lutego 2015 r. uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.  

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych znajdziecie na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. od 12 marca 2015 r. wpisując login

i numer identyfikacyjny płyty.  Uczestnicy nie będą powiadamiani listownie.

2. Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 22-29 marca 2015 r.

w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.

3.  Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują 2 piosenki.

4. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

5. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji

o prezentacji 1 piosenki w kwalifikacjach wstępnych, w przypadku dużej liczby uczestników w ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE

1. Laureaci kwalifikacji wstępnych wezmą udział w kwalifikacjach regionalnych w dniach:

 24 kwietnia – 10 maja 2015 r.

2. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 15 kwietnia 2015 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty. Uczestnicy nie będą powiadamiani listownie.

3. Soliści w kwalifikacjach regionalnych prezentują 2 piosenki.

III ETAP KONKURSU – FINAŁ

Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w Finale Konkursu w dniach  

4-6 czerwca 2015r. Potwierdzają swój udział w Finale do 15 maja 2015 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl.

Do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login.

1.Finał konkursu odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu,

ul. J Słowackiego 2

4 czerwca 2015 r. (czwartek) - prezentacje konkursowe – soliści w kat. I, II, III

5 czerwca 2015 r. (piątek) - prezentacje konkursowe – soliści w kat. III c d., IV

6 czerwca 2015 r. (sobota) - KONCERT GALOWY

2. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji  regionalnych.

 

 

Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną.

2. Główną nagrodą 20 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora (realizacja w lipcu lub do 15 sierpnia  2015 r.)

3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, którego należy dokonać do dnia  30 czerwca  2015 r.

Po tym terminie  nagrody pozostaną do dyspozycji TDK

Przepisy ogólne:

1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.

2. Uczestnicy Finału 20 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział

w Finale 19 edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 19 edycji.                  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w kwalifikacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu kwalifikacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.

4. Uczestnicy kwalifikacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

5. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

6. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

8. Uczestnicy finału 20 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku,  opiekunowie, itd.) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty noclegów (hotel).    

9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych KP „Wygraj Sukces” Tarnobrzeskiego Domu Kultury informacji osobowych zawartych w formularzu.

10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego

ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)

tel.15 822-74-97; 822-21-10 w. 24

www.wygrajsukces.com.pl; www.tdk.tarnobrzeg.pl, e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

 

 

Designed by: TBG-Net WebDesign
tarnobrzegprojektowanie stron internetowychsklepy internetowesystemy cms